Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen avdelningen) av den 19 mars 2015 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-90/13)1

(Beslut att avstänga partsföreträdare från rättegången – Ny företrädare har inte utsetts – Sökanden har upphört att följa personaldomstolens anmodningar – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (ombud: advokaten A.)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av besluten om avslag på sökandens begäran om att erhålla ersättning för skador som lidits på grund av en påstådd överträdelse av sökandens rätt till integritet på grund av att svaranden skickat ett brev om sökandens situation till en advokat som inte företrädde honom.

Avgörande

Det finns inte längre någon anledning att döma i mål F-90/13, Marcuccio mot kommissionen.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 24, 25.1.2014, s. 40.