Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.5.2016 – Corman v. komissio

(Asia F-92/13)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 336, 16.11.2013, s. 32.