Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 4. svibnja 2016. – Jimenez Krause protiv Komisije

(predmet F-93/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 336, 16. 11. 2013., str. 32