Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. május 4-i végzése – Jimenez Krause kontra Bizottság

(F-93/13. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 336., 2013.11.16., 32. o.