Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 – Jimenez Krause/Comisia

(Cauza F-93/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 336, 16.11.2013, p. 32.