Language of document :

Acțiune introdusă la 20 august 2015 - ZZ/Europol

(Cauza F-120/15)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: W.J. Dammingh și N.D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Europol, adoptată pentru executarea unei hotărâri a Tribunalului, prin care s-a confirmat refuzul de a i se acorda reclamantei un contract pe perioadă nedeterminată și i s-a oferit acesteia o sumă forfetară având o valoare care, potrivit reclamantei, nu este suficientă pentru a compensa prejudiciul pe care aceasta pretinde că l-a suferit ca urmare a neexecutării hotărârilor Tribunalului

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Europol din 29 iulie 2014, în măsura în care prin decizia respectivă nu i se acordă reclamantei un contract pe perioadă nedeterminată și în măsura în care i se oferă acesteia o compensație în valoare de 10 000 de euro, precum și a deciziei din 22 mai 2015, în măsura în care prin aceasta se respinge contestația formulată de reclamantă împotriva deciziei din 29 iulie 2014;obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată, care includ și onorariile avocaților.

____________