Language of document :

Tužba podnesena 22. kolovoza 2015. – ZZ protiv Komisije

(predmet F-122/15)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o prijenosu mirovinskih prava tužitelja u sustav mirovinskog osiguranja Unije, kojom se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (OPO) za članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

proglasiti nezakonitim članak 9. općih provedbenih odredaba (OPO) za članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju; poništiti odluku od 6. siječnja 2015. kojom se potvrđuje prijenos mirovinskih prava koja je tužitelj stekao prije svojeg stupanja u službu sukladno općim provedbenim odredbama za članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju od 3. ožujka 2011.;naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova.

____________