Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 21. augustā – ZZ/Komisija

(lieta F-121/15)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – M. Casado García-Hirschfeld, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas kandidatūra uz amatu, kas izsludināts ar paziņojumu par vakanci COM/2014/2036, un kurš pamatots ar to, ka nav ievērots Cilvēkresursu un drošības ĢD 2005. gada 28. jūlija paziņojumā D(2005)18064 paredzētais nosacījums, ka, pirms tāda darbinieka pieņemšanas darbā, ar ko iepriekš ir bijis noslēgts līgums AT2c statusā, līgumattiecībām ir jābūt pārtrauktām sešus mēnešus ilgu laikposmu, kā arī prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, kas prasītājai esot nodarītsPrasītājas prasījumi:atcelt 2014. gada 22. maija lēmumu, ar kuru Cilvēkresursu un drošības ĢD iebilda pret prasītājas pieņemšanu darbā;ciktāl nepieciešams, atcelt 2014. gada 14. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība;piespriest atlīdzināt prasītajai ar šiem lēmumiem nodarīto finansiālo un morālo kaitējumu, kas, saglabājot tiesības to pārskatīt, ir aplēsts EUR 326 275 apmērā un kam ir pieskaitīti indeksēti nokavējuma procenti;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________