Language of document :

Beroep ingesteld op 21 augustus 2015 – ZZ / Commissie

(Zaak F-121/15)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoeksters sollicitatie naar de post die is bekendgemaakt in kennisgeving van vacature COM/2014/2036, gebaseerd op het feit dat niet was voldaan aan de voorwaarde van onderbreking van de overeenkomst voor een duur van zes maanden vóór de aanwerving van een functionaris die eerder onder contract was in de rang AT2c, krachtens mededeling D(2005)18064 van 28 juli 2005 van het DG HR, alsmede vergoeding van de materiële en immateriële schade die zij zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 22 mei 2014 waarbij het DG RRHH zich heeft verzet tegen verzoeksters aanwerving;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 14 november 2014 tot afwijzing van de klacht;

toekenning van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade die verzoekster heeft geleden als gevolg van die besluiten en welke, onder voorbehoud van een nieuwe begroting, wordt begroot op het bedrag van 326 275 EUR, vermeerderd met geïndexeerde vertragingsrente;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________