Language of document :

Talan väckt den 22 september 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-125/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD8 under 2014 års befordringsförfarande samt yrkande om ersättning för den ideella skada sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 november 2014 att inte befordra sökanden till lönegrad AD8 under 2014 års befordringsförfarande,

förplikta Europeiska kommissionen att utge 15 000 euro i ideellt skadestånd, och,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________