Language of document :

Tožba, vložena 22. septembra 2015 – ZZ/Svet

(Zadeva F-124/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: T. Bontinck in A. Guillerme, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe, s katero se ni ugodilo predlogu tožeče stranke za predčasno upokojitev, ker je bila sprejeta po začetku veljavnosti novih Kadrovskih predpisov in s katero je bila odpravljena prejšnja odločba v korist tožeče stranke, in predlog za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpela.

Predlogi tožeče stranke

razveljavi naj se izpodbijana odločba z dne 12. novembra 2014 in posledično

naloži povračilo škode, ki jo je utrpela tožeča stranke, ocenjeno pod pridržkom zvišanja ali zmanjšanja med postopkom na 85.353,96 EUR (petinosemdeset tisoč tristo triinpetdeset evrov in šestindevetdeset centimov), povečano za obresti od vložitve pritožbe z dne 12. februarja 2015, izračunane na podlagi stopnje, ki jo je določila Evropska centralna banka za glavne operacije refinanciranja, ki se uporabi v zadevnem obdobju, povečane za dve točki;Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________