Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró tanács) 2016. június 14-i ítélete – Fernández González kontra Bizottság

(F-121/15. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Valamely európai biztos kabinetjében foglalkoztatott alkalmazott – Ideiglenes alkalmazott felvétele az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének b) pontja alapján – A Bizottsággal fennálló bármely munkaviszony megszakítása hat hónapra – Versenyvizsga sikeres pályázója hiányában az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének b) és d) pontja alapján ideiglenes alkalmazottak felvételéről szóló 2005. július 28-i D(2005) 18064 bizottsági feljegyzés 3.2. pontja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Elia Fernández González (Brüsszel, Belgium) (képviselők: M. Casado García-Hirschfeld és É. Boigelot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak, D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperes által a COM/2014/2036 álláshirdetésre benyújtott pályázatát azon az alapon elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy a korábban AT2c besorolási fokozatú szerződéssel rendelkező alkalmazott nem tartotta tiszteletben a Humánerrőforrás-ügyek főigazgatóság 2005. július 28-i D(2005) 18064 feljegyzésének azon előírását, hogy a felvételét megelőzően hat hónapig köteles megszakítani a szerződéses viszonyát; valamint az állítólagosan bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése iránti kérelem .

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Elia Fernández Gonzálezél felmerült költségeket.

____________

1 HL C 354., 2015.10.26., 57. o.