Language of document :

2016 m. birželio 14 d. Tarnautojų teismo (vienas teisėjas) sprendimas byloje Fernández González / Komisija

(Byla F-121/15)1

(Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Tarnautojas, pretenduojantis į laisvą darbo vietą Europos Komisijos nario kabinete – Laikinojo tarnautojo, kaip jis suprantamas pagal KTĮS 2 straipsnio b punktą, įdarbinimas – Sąlyga, pagal kurią per šešių mėnesių laikotarpį su Komisija negali būti sudaroma jokia nauja darbo sutartis – 2005 m. liepos 28 d. Komisijos rašto D(2005)18064 3.2 punktas dėl laikinųjų tarnautojų, kaip jie suprantami pagal KTĮS 2 straipsnio b ir d punktus, įdarbinimo į nuolatines pareigas nesant konkursą laimėjusių kandidatų)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Elia Fernández González (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų M. Casado García-Hirschfeld ir É. Boigelot

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser, G. Berscheid ir advokatų D. Waelbroeck ir A. Duron

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą atmesti ieškovės paraišką į pranešime apie laisvą darbo vietą COM/2014/2036 nurodytas pareigas, pagrįstą tuo, jog nesilaikyta 2005 m. liepos 28 d. Žmogiškųjų išteklių GD rašte D(2005)18064 nurodytos sąlygos, kad tarnautojas, dirbęs pagal AT2c lygio tarnautojo sutartį, gali būti įdarbintas ne anksčiau kaip po šešių mėnesių pertraukos, ir atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį.

2.    Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Elia Fernández González patirtos bylinėjimosi išlaidos.

____________

1 OL C 354, 2015 10 26, p. 57.