Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 13. juli 2016 – Siragusa mod Rådet

(Sag F-124/15) 1

(Personalesag – tjenestemænd – udtræden af tjenesten – en tjenestemands ansøgning om pensionering – ændring af vedtægtsbestemmelserne efter ansøgningen – angivelig tilbagetrækning af en tidligere afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne T. Bontinck og A. Guillerme)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og M. Veiga, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Parlamentet (ved M. Dean og D. Nessaf, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning om førtidig pensionering, for så vidt som den er truffet efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt, og således tilbagetrak den tidligere favorable afgørelse, samt påstand om erstatning af det økonomiske og ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt

Konklusion

Sagen afvises.

Sergio Siragusa bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 414 af 14.12.2015, s. 42.