Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2016. július 13-i végzése – Siragusa kontra Tanács

(F-124/15. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – A szolgálati jogviszony megszűnése – Nyugdíjazás iránti kérelem – A személyzeti szabályzat rendelkezéseinek a kérelem előterjesztését követő módosítása – A korábbi határozat állítólagos visszavonása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Sergio Siragusa (Brüsszel, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és A. Guillerme ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és M. Veiga meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Európai Parlament (képviselők: M. Dean és D. Nessaf meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes által benyújtott előrehozott öregségi nyugdíj iránti kérelemnek helyt nem adó határozat annyiban való megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e határozatot az új személyzeti szabályzat hatálybalépése után hozták meg, így visszavonva a korábbi kedvező határozatot, valamint az állítólagosan a felperest ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

Sergio Siragusa maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Unió Tanácsánál felmerült költségeket.

Az Európai Parlament maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 414., 2015.12.14., 42. o.