Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – HB/Komisija

(lieta F-125/15) 1

Civildienests – Ierēdņi – 2014. gada paaugstināšana amatā – Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts – Nopelnu salīdzināšana – 2011. un 2012. gada novērtējuma ziņojumi – Vairāku mēnešu prombūtne grūtniecības un dzemdību dēļ 2013. gadā – Novērtējuma ziņojums, kurā nav ietverts nekāds būtisks vērtējums par attiecīgo gadu – Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā 2014. gadā – Pienākums norādīt pamatojumu – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Apvienotās paaugstināšanas amatā komitejas rekomendācijas trūkums – Piekļuve prasītājas elektroniskajai personas lietai – Apvienotās paaugstināšana amatā komitejas sastāvs – Diskriminācija dzimuma dēļ – Morālais kaitējums

Tiesvedības valoda – franču.

Lietas dalībnieki

Prasītāja: HB (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju nākamajā pakāpē (AD 8) 2014. gada paaugstināšanas amatā ietvaros un atlīdzināt iespējami nodarīto morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

HB sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati, kā arī atlīdzina pusi no HB tiesāšanās izdevumiem.

____________

1     OV C 398, 30.11.2015., 80. lpp.