Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 20. srpnja 2016. – GY protiv Komisije

(predmet F-123/15)1

(Javna služba – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/293/14 – Nedostatan broj bodova na testiranju ,Probir talenata’– Nepozivanje u centar za procjenu – Odbijanje zahtjeva za preispitivanje)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: GY (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke povjerenstva za odabir EPSO/AD/293/14 da tužitelju ne dodijeli broj bodova dostatan za poziv u centar za procjenu.

Izreka presude

Poništava se odluka od 11. lipnja 2015. kojom je povjerenstvo za odabir otvorenog natječaja EPSO/AD/293/14 odbio pozvati GY-a na testiranje organizirano u centru za procjenu.

Europska komisija snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova GY-a.

____________

1 SL C 398, 30. 11. 2015., str. 79.