Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 juli 2016 – GY / Commissie

(Zaak F-123/15)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/293/14 – Onvoldoende punten voor de toets „talentscreener” – Niet-toelating tot het assessment – Afwijzing van het verzoek om herziening)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: GY (vertegenwoordigers: S. Orlandi en T. Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Gattinara en F. Simonetti, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/293/14 om verzoeker onvoldoende punten te geven om te worden toegelaten het assessment

Dictum

Het besluit van 11 juni 2015 waarbij de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/293/14 heeft geweigerd om GY toe te laten tot het assessment wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van GY.

____________

1     PB C 398 van 30.11.2015, blz. 79.