Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016–GY mot kommissionen

(Mål F-123/15)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/293/14 – Otillräckliga poäng i provet bedömning av kompetens – Sökanden fick inte tillträde till utvärderingscentret – Avslag på en ansökan om omprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: GY (x) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av uttagningskommittén i prov EPSO/AD/293/14 att inte tilldela sökanden tillräckligt med poäng för att vederbörande skulle få tillträde till utvärderingscentret.

Domslut

Beslutet av den 11 juni 2015 i vilket uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/AD/293/14 nekade GY tillträde till utvärderingsproven i utvärderingscentret ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats GY.

____________

(1 ) EUT C 398 av den 30/11-2015