Language of document : ECLI:EU:F:2016:160

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

20 iulie 2016

Cauza F‑123/15

GY

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Anunț de concurs EPSO/AD/293/14 – Număr insuficient de puncte la proba «evaluarea talentului» – Neadmitere la centrul de evaluare – Respingerea cererii de reexaminare”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care GY solicită anularea deciziei din 11 iunie 2015 prin care comisia de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/293/14 (denumită în continuare „comisia de evaluare”) a refuzat să îl admită la probele de selecție organizate la centrul de evaluare al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO)

Decizia:      Anulează decizia din 11 iunie 2015 prin care comisia de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/293/14 a refuzat să îl admită pe GY la probele de selecție organizate la centrul de evaluare. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de GY.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Concurs – Concurs pe bază de dosare și de examene – Aprecierea meritelor candidaților – Reexaminarea candidaturilor – Obligațiile comisiei de evaluare

2.      Funcționari – Concurs – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de admitere – Stabilire prin anunțul de concurs – Introducere de către comisia de evaluare a unor condiții care nu figurează în anunțul de concurs – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, anexa III art. 5)

1.      Comisia de evaluare din cadrul concursului este obligată să verifice dacă candidații dețin cunoștințele și experiența profesională necesare pentru exercitarea atribuțiilor specifice postului care trebuie ocupat și menționate în anunțul de concurs în cauză. Comisia de evaluare este de asemenea obligată să efectueze analiza comparativă a cunoștințelor și a aptitudinilor candidaților în scopul de a‑i reține pe cei mai apți în raport cu atribuțiile care trebuie îndeplinite.

În acest cadru, comisia de evaluare din cadrul concursului este obligată să garanteze că aprecierile sale cu privire la toți candidații examinați sunt efectuate în condiții de egalitate și de obiectivitate și este important ca criteriile de evaluare să fie uniforme și aplicate în mod coerent tuturor candidaților.

Atunci când o comisie de evaluare din cadrul concursului efectuează o reexaminare a candidaților, aceasta îndeplinește atribuția respectivă cu diligența necesară și cu o atenție deosebită.

(a se vedea punctele 35-37)

Trimitere la:

Curte: Hotărârea din 28 februarie 1989, Basch și alții/Comisia, 100/87, 146/87 și 153/87, EU:C:1989:97, punctul 16

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea din 17 ianuarie 2001, Gerochristos/Comisia, T‑189/99, EU:T:2001:12, punctul 19

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea din 24 aprilie 2013, BX/Comisia, F‑88/11, EU:F:2013:51, punctul 39, și Hotărârea din 22 septembrie 2015, Gioria/Comisia, F‑82/14, EU:F:2015:108, punctul 50

2.      În pofida puterii sale de apreciere în ceea ce privește modalitățile și conținutul probelor unui concurs, comisia de evaluare este ținută de textul și în special de condițiile de admitere stabilite în anunțul de concurs. Astfel, rolul esențial al anunțului de concurs, astfel cum a fost conceput prin statut, constă în informarea persoanelor interesate, într‑un mod cât mai exact cu putință, cu privire la natura condițiilor necesare pentru ocuparea postului despre care este vorba, în special pentru a le oferi posibilitatea de a aprecia dacă este necesar să își depună candidatura.

În prezenta cauză, reiese din anunțul de concurs că, în ceea ce privește recrutarea administratorilor în domeniul dreptului european al concurenței, comisia de evaluare are competența să efectueze, pe baza declarațiilor făcute în cadrul secțiunii „evaluării talentului”, o selecție pe bază de dosare pentru a identifica candidații care au calificările cele mai relevante (în special diplome și experiență profesională) în raport cu natura atribuțiilor și cu criteriile de selecții, acordând mai întâi o pondere de la 1 la 3 fiecăruia dintre aceste criterii în funcție de importanța pe care comisia de evaluare i‑o acordă și, în continuare, atribuind un punctaj cuprins între 0 și 4 fiecăruia dintre răspunsurile candidaților, acest punctaj fiind în funcție de calificările candidaților.

Astfel, pentru a identifica într‑o primă etapă, prin intermediul „evaluării talentului”, cei mai buni candidați în funcție de nevoile serviciului și de prioritățile Comisiei, comisia de evaluare era obligată mai întâi să evalueze, prin acordarea unei ponderări de 1 la 3, importanța fiecărui criteriu de selecție care figurează în anexa avută în vedere de anunțul de concurs și, în continuare, să atribuie un punctaj de la 0 la 4 pentru fiecare răspuns al candidaților în funcție de relevanța calificărilor lor în raport cu criteriile de selecție înseși ponderate în funcție de importanța lor.

Prin stabilirea unei note maxime mai mici de 4 pentru răspunsurile furnizate de candidați cu privire la patru criterii de selecție din cele opt criterii enumerate în anunțul de concurs, comisia de evaluare a stabilit încă o dată gradul de importanță a criteriilor considerate, diminuându‑l în plus dincolo de cadrul impus de anunțul respectiv.

Aprecierea făcută de comisia de evaluare cu privire la răspunsurile la cele patru întrebări din cadrul secțiunii „evaluarea talentului” se întemeiază pe o eroare de drept, care a determinat comisia de evaluare să confunde parametrul referitor la importanța acordată fiecărui criteriu de selecție cu cel cu privire la calificările candidaților. Or, o asemenea eroare, care a privit patru dintre cele opt întrebări din cadrul secțiunii „evaluarea talentului”, este de natură să denatureze aprecierea globală făcută de comisia de evaluare cu privire la calificările și la experiența candidatului eliminat, care se reflectă în punctajul final pe care acesta l‑a obținut la toate întrebările. Prin urmare, a avut loc o încălcare a anunțului de concurs.

(a se vedea punctele 49, 50, 53, 54, 60 și 61)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Ordonanța din 3 aprilie 2001, Zaur‑Gora și Dubigh/Comisia, T‑95/00 și T‑96/00, EU:T:2001:114, punctul 47, și Hotărârea din 25 martie 2004, Petrich/Comisia, T‑145/02, EU:T:2004:91, punctul 34

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea din 11 iulie 2006, Tas/Comisia, F‑12/05, EU:F:2006:68, punctul 43, Hotărârea din 12 martie 2009, Hambura/Parlamentul, F‑4/08, EU:F:2009:25, punctul 46, Hotărârea din 24 aprilie 2013, Demeneix/Comisia, F‑96/12, EU:F:2013:52, punctul 41, și Hotărârea din 26 martie 2014, CP/Parlamentul, F‑8/13, EU:F:2014:44, punctul 91