Language of document :

Sag anlagt den 22. juli 2020 – Industria de Diseño Textil mod EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Sag T-467/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Spanien) (ved advokaterne G. Marín Raigal og E. Armero Lavie)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Industria de Diseño Textil; SA

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket ZARA – registreringsansøgning nr. 89 29952

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 8. maj 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2040/2019-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres delvist, for så vidt som indsigelsen derved blev taget til følge for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 35 og 43, og det fastslås, at der ikke foreligger risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 for alle de anfægtede varer og tjenesteydelser.

EUIPO og i givet fald den anden part i sagen for EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne i forbindelse med den foreliggende sag.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 47, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 og regel 22, stk. 3 og 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EF) 2868/95.

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

____________