Language of document :

Kanne 22.7.2020 – Industria de Diseño Textil v. EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(asia T-467/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Espanja) (edustajat: asianajajat G. Marín Raigal ja E. Armero Lavie)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZARA Rekisteröintihakemus nro No 89 29952

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 8.5.2020 asiassa R 2040/2019-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain siltä osin kuin siinä hyväksyttiin väitteet luokkiin 29, 30, 35 ja 43 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta ja hylkää väitteen siitä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuttu sekaannusvaara on olemassa kaikkien riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

velvoittaa EUIPO:n ja tarvittaessa muun osapuolen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EY) 2868/95 22 säännön 3 ja 4 kohtaa on rikottu.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

____________