Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iulie 2020 – Industria de Diseño Textil/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Cauza T-467/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Spania) (reprezentanți: G. Marín Raigal și E. Armero Lavie, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta în fața Tribunalului

Marca în litigiu: cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale „ZARA” – cererea de înregistrare nr. 89 29952

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 8 mai 2020 în cauza R 2040/2019-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a deciziei atacate, în măsura în care aceasta admite opoziția pentru bunurile și serviciile din clasele 29, 30, 35 și 43 și respinge existența unui risc de confuzie, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru toate bunurile și serviciile contestate;

obligarea EUIPO și, dacă este cazul, a celeilalte părți din procedura în fața EUIPO, la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta acțiune.

Motivele invocate

încălcarea articolului 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului și a normei 22 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________