Language of document :

aza prethodnu odluku koji je 25. ožujka 2021. uputila Kúria (Mađarska) – Megatherm-Csillaghegy Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-188/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Kúria

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prethodna pitanja

Treba li načelo neutralnosti poreza na dodanu vrijednost, kao i [uvodnu izjavu 30.] i članke 63., 167., 168., 178. do 180., 182. i 273. Direktive o PDV-u1 , tumačiti na način da im se protivi zadnja rečenica članka 137. stavka 3. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényja (Zakon CXXVII iz 2007. o porezu na dodanu vrijednost), u verziji koja je bila na snazi od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017., u skladu s kojom „i onda kada porezna uprava poništi porezni identifikacijski broj poreznog obveznika a da ga nije suspendirala, taj porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreza na dan kad odluka kojom se poništava navedeni broj postane pravomoćna”, i njegov članak 137., u verziji koja je bila na snazi od 1. siječnja 2018. do 26. studenoga 2020., u skladu s kojim „ako državna porezna i carinska uprava poništi porezni identifikacijski broj poreznog obveznika, on gubi pravo na odbitak poreza na dan kad odluka kojom se poništava navedeni broj postane konačna”?

Treba li članak 273. Direktive o PDV-u tumačiti na način da gubitak prava na odbitak poreza, kao obvezujuća pravna posljedica, (neproporcionalno) prekoračuje ono što je nužno za ostvarivanje ciljeva naplate poreza i borbe protiv utaje poreza?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120. i ispravci SL 2018., L 329, str. 53. i SL 2019., L 289, str. 59.)