Language of document :

Tožba, vložena 21. avgusta 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-89/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in A. Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o tem, da se tožeče stranke ne prerazvrsti.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba, ki jo je 10. maja 2012 sprejel direktor Direkcije D GD za človeške vire in varnost in ki je bila tožeči stranki vročena z obvestilom z dne 11. maja 2012, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 25. februarja 2012;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba z dne 21. novembra 2011 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke z dne 29. junija 2011;

toženi stranki naj se naloži sprejetje popravnih ukrepov, potrebnih za to, da se za tožečo stranko spoštuje načelo enakovrednosti karier;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.