Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 7. novembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-94/12)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu – Prasības nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums piešķirt kompensāciju EUR 200 000 apmērā par apgalvoto kaitējumu, kas viņam esot nodarīts, neievērojot ārsta noslēpumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.