Language of document :

2020 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Okręgowy w Łodzi ir Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Miasto Łowicz / Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki (C-558/18) ir Prokurator Generalny, atstovaujamas Prokuratura Krajowa (iš pradžių Prokuratura Okręgowa w Płocku) / VX, WW, XV (C-563/18)

(Sujungtos bylos C-558/18 ir C-563/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Teisinė valstybė – Veiksminga teisminė apsauga Sąjungos teisei priklausančiose srityse – Teisėjų nepriklausomumo principas – Nacionaliniams teisėjams taikoma drausminė tvarka – Teisingumo Teismo jurisdikcija – SESV 267 straipsnis – Priimtinumas – Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo sprendimui reikalingas išaiškinimas – Sąvoka)

Proceso kalba: lenkų

Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

(Byla C-558/18)

Ieškovas: Miasto Łowicz

Atsakovas: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Dalyvaujant: Prokurator Generalny, atstojaujamam Prokuratura Krajowa (iš pradžių Prokuratura Regionalna w Łodzi), Rzecznik Praw Obywatelskich

(Byla C-563/18)

Ieškovas: Prokurator Generalny, atstovaujamas Prokuratura Krajowa (iš pradžių Prokuratura Okręgowa w Płocku)

Atsakovai: VX, WW, XV

Rezoliucinė dalis

Sąd Okręgowy w Łodzi (Lodzės apygardos teismas, Lenkija) ir Sąd Okręgowy w Warszawie (Varšuvos apygardos teismas, Lenkija) 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimis pateikti prašymai priimti prejudicinį sprendimą nepriimtini.

____________

1 OL C 44, 2019 2 4.