Language of document :

Pritožba, ki jo je 2. aprila 2021 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 27. januarja 2021 v zadevi T-699/17, Republika Poljska/Evropska komisija

(Zadeva C-207/21 P)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann, C. Valero, agenti)

Druge stranke v postopku: Republika Poljska, Madžarska, Republika Bolgarija, Kraljevina Belgija, Kraljevina Švedska, Francoska republika

Predlogi

sodba Splošnega sodišča z dne 27. januarja 2021 v zadevi T-699/17, Republika Poljska/Komisija naj se v celoti razveljavi;

prvi tožbeni razlog iz tožbe Republike Poljske v zadevi T-699/17 naj se zavrne;

zadevo naj se vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču glede drugega do petega tožbenega razloga, ki na prvi stopnji niso bili obravnavani;

in

odločitev o stroških prvostopenjskega postopka in postopka s to pritožbo naj se pridrži do končne odločitve v zadevi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je je treba sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-699/17 razveljaviti zaradi napačne uporabe prava, zaradi katere je bila storjena kršitev člena 16(4) in (5) PEU.

Prvič, Splošno sodišče je s tem, da je v točkah 40 in 41 izpodbijane sodbe zavzelo stališče, da mora pravica, da zahtevajo glasovanje s kvalificirano večino v skladu s pravili, določenimi v členu 3(3) tega protokola (pravila iz Pogodbe iz Nice), ki jo imajo države članice na podlagi člena 3(2) Protokola št. 36, učinkovati tudi po preteku prehodnega obdobja, to je po 31. marcu 2017, kršilo časovne okvire prehodnega obdobja, ki so jasno določeni v členu 16(5) PEU. Poleg tega je kršilo splošno opredelitev kvalificirane večine, ki je bila v člen 16(4) PEU uvedena z Lizbonsko pogodbo in učinkuje od 1. novembra 2014 ter povečuje demokratično legitimnost glasovanja v Svetu in odboru, ustanovljenem na podlagi člena 75 Direktive 2010/75/EU1 . S tem je Splošno sodišče omejilo učinkovitost te splošne opredelitve.

Drugič, Splošno sodišče je s tem, da je v točkah 48 in 50 izpodbijane sodbe široko razlagalo časovne okvire zavezovanja prehodne ureditve iz člena 16(5) PEU in člena 3(2) Protokola št. 36, kršilo stalno sodno prakso, ki se nanaša na obveznost ozke razlage prehodnih obdobij.

Tretjič, kljub trditvam iz točk 53, 54 in 55 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče pri razlagi člena 3(2) Protokola št. 36 kršilo načelo pravne varnosti, ker ta razlaga povzroča nepredvidljivo in časovno neomejeno veljavnost nicejske kvalificirane večine iz člena 3(3) Protokola št. 36.

____________

1     Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL 2010, L 334, str. 17)