Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Köln - Německo) – Germanwings GmbH v. KV

(Věc C-8/21)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 88, 15. 3. 2021.