Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 18. lipnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Köln - Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/IY, TP

(predmet C-11/21)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 88, 15. 3. 2021.