Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 juni 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln - Tyskland) – Deutsche Lufthansa AG mot FL

(Mål C-12/21)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 88, 15.3.2021.