Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. juni 2021 – Deutsche Lufthansa AG mod TZ (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln – Tyskland)

(Sag C-10/21) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1     EUT C 88 af 15.3.2021.