Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Midden-Nederland (Nizozemsko) dne 5. října 2015 – Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems, vystupující též pod jménem Filmspeler

(Věc C-527/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Midden-Nederland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Stichting Brein

Žalovaný: Jack Frederik Wullems, vystupující též pod jménem Filmspeler

Předběžné otázky

Musí být čl. 3 odst. 1 směrnice o autorském právu1 vykládán v tom smyslu, že o „sdělování veřejnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení se jedná tehdy, jestliže osoba prodává určitý produkt (multimediální přehrávač), do něhož uvedená osoba nainstalovala doplňky (Add-ons) obsahující hypertextové odkazy na internetové stránky, na nichž byla bez svolení nositelů práv přímo zpřístupněna díla chráněná podle autorského práva, jako jsou filmy, seriály či přímé přenosy?

Má na tuto otázku vliv skutečnost,

– že díla chráněná podle autorského práva nebyla ještě nikdy předtím na internetu uveřejněna nebo byla na internetu uveřejněna se svolením nositele práv výlučně na základě předplatného?

– že jsou doplňky (Add-ons) obsahující hypertextové odkazy na internetové stránky, na kterých byla bez svolení nositelů práv zpřístupňována bez jakýchkoli omezení díla chráněná autorským právem, na internetu volně dostupné a že si je uživatelé mohou do svého multimediálního přehrávače sami nainstalovat?

– že jsou internetové stránky, a tedy i díla chráněná podle autorského práva, která jsou na nich – bez svolení nositelů těchto práv – zpřístupněna, veřejně dostupné i bez použití multimediálního přehrávače?Musí být článek 5 směrnice o autorském právu (směrnice 2001/29/ES) vykládán v tom smyslu, že k „oprávněnému užití“ ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto ustanovení nedochází v případech, kdy si koncový uživatel během internetového přenosu audiovizuálního materiálu („streamování“) díla chráněného autorským právem z internetové stránky třetí osoby, na níž je toto dílo, které je chráněno autorským právem, nabízeno bez svolení nositele či nositelů práv, pořizuje dočasnou rozmnoženinu?V případě záporné odpovědi na třetí

otázku: Obstojí v tomto případě pořizování dočasné rozmnoženiny, kterou si vytváří koncový uživatel během „streamování“ díla chráněného podle autorského práva z internetové stránky, na níž je toto dílo, které je chráněno autorským právem, bez svolení nositele či nositelů práv nabízeno, v „třístupňovém testu“ ve smyslu čl. 5 odst. 5 směrnice o autorském právu (směrnice 2001/29/ES)?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).