Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Midden-Nederland (Κάτω Χώρες) στις 5 Οκτωβρίου 2015 – Stichting Brein κατά Jack Frederik Wullems, δραστηριοποιούμενου υπό την ονομασία Filmspeler

(Υπόθεση C-527/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Rechtbank Midden-Nederland

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγον: Stichting Brein

Εναγόμενος: Jack Frederik Wullems, δραστηριοποιούμενος υπό την ονομασία Filmspeler

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 1 να ερμηνευθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πρόκειται για «παρουσίαση στο κοινό» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής όταν κάποιος πωλεί ένα προϊόν (διάταξη αναγνώσεως πολυμέσων) στο οποίο έχουν τοποθετηθεί από αυτόν πρόσθετα τα οποία περιέχουν υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους από τους οποίους είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, χωρίς άδεια των δικαιούχων, σε έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ταινίες, σειρές και ζωντανές εκπομπές;

Είναι η απάντηση διαφορετική

αν τα έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ουδέποτε δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο με άδεια του δικαιούχου ή τα έργα αυτά δημοσιοποιήθηκαν μόνο μέσω συνδρομής;

αν τα πρόσθετα που περιέχουν υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους, από τους οποίους είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, χωρίς άδεια των δικαιούχων, σε έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ελευθέρως διαθέσιμα, καθώς και αν μπορούν να τοποθετηθούν από τους ίδιους τους χρήστες στη διάταξη αναγνώσεως πολυμέσων;αν το κοινό δύναται, ακόμη και χωρίς τη διάταξη αναγνώσεως πολυμέσων, να αποκτήσει πρόσβαση στους ιστοτόπους και, επομένως, στα προστατευόμενα με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έργα που –χωρίς άδεια των δικαιούχων– κατέστησαν προσβάσιμα από το κοινό;Πρέπει το άρθρο 5 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (οδηγίας 2001/29/ΕΚ) να ερμηνευθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μη συνιστά «νόμιμη χρήση» κατά την έννοια της παραγράφου 1, στοιχείο β΄, της διατάξεως αυτής το γεγονός ότι τελικός χρήστης προβαίνει στην προσωρινή αναπαραγωγή έργου προστατευόμενου με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και ληφθέντος μέσω συνεχούς ροής από ιστότοπο τρίτου, στον οποίο το έργο αυτό δια

τίθεται χωρίς άδεια του δικαιούχου ή των δικαιούχων; Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, είναι ασύμβατο με τον «έλεγχο σε τρία στάδια» που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

(οδηγίας 2001/29/ΕΚ) το γεγονός ότι τελικός χρήστης προβαίνει στην προσωρινή αναπαραγωγή έργου προστατευόμενου με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και ληφθέντος μέσω συνεχούς ροής από ιστότοπο τρίτου, στον οποίο το έργο αυτό διατίθεται χωρίς άδεια του δικαιούχου ή των δικαιούχων;

____________

1     Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληρο

φορίας (ΕΕ L 167, σ. 10).