Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Midden-Nederland (Madalmaad) 5. oktoobril 2015 – Stichting Brein versus Jack Frederik Wullems, tegutseb ka nime „Filmspeler” all

(kohtuasi C-527/15)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Midden-Nederland

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Stichting Brein

Kostja: Jack Frederik Wullems, tegutseb ka nime „Filmspeler” all

Eelotsuse küsimused

Kas autoriõiguse direktiivi1 artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et toiming, mille raames müüb isik toodet (meediamängija), millesse ta on installeerinud sellistele veebisaitidele suunavaid hüperlinke sisaldavad lisad (add-ons), millel on õiguste omajate loata üldsusele vahetult kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstavad teosed, nagu filmid, seriaalid ja otsesaated, on „üldsusele edastamine” viidatud sätte tähenduses?

Kas sellega seoses on vahet,

kas autoriõigusega kaitstavad teosed olid varem Internetis täielikult avaldamata või olid need õiguste omajate loal kättesaadavad vaid abonentidele?

kas sellistele veebisaitidele suunavaid hüperlinke sisaldavad lisad, millel on õiguste omajate loata üldsusele kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstavad teosed, on Internetis vabalt kättesaadavad ja kasutajad saavad neid ka ise meediamängijasse installeerida?

kas veebisaite ja nendel – õiguste omajate loata – kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstavaid teoseid on üldsusel võimalik leida ja avada ka ilma meediamängijata?

Kas autoriõiguse direktiivi (direktiiv 2001/29/EÜ) artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et toiming, mille käigus valmistab lõppkasutaja autoriõigusega kaitstava teose voogedastamisel kolmanda isiku veebisaidilt, millel pakutakse autoriõigusega kaitstavat teost õiguste omaja või õiguste omajate loata, ajutise koopia, ei ole „seaduspärane kasutamine” viidatud artikli lõike 1 punkti b tähenduses?

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: kas ajutise koopia valmistamine, mille tekitab lõppkasutaja autoriõigusega kaitstava teose voogedastamisel kolmanda isiku veebisaidilt, millel pakutakse autoriõigusega kaitstavat teost õiguste omaja või õiguste omajate loata, läbib sellisel juhul kolmeastmelise testi autoriõiguse direktiivi (direktiiv 2001/29/EÜ) artikli 5 lõike 5 tähenduses?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).