Language of document :

Rechtbank Midden-Nederland (Hollandia) által 2015. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stichting Brein kontra Jack Frederik Wullems (Filmspeler néven is eljárva)

(C-527/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Midden-Nederland

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting Brein

Alperes: Jack Frederik Wullems (Filmspeler néven is eljárva)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

    Úgy kell értelmezni a szerzői jogi irányelv1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés értelmében vett „nyilvánossághoz közvetítés” valósul meg akkor, ha valamely személy olyan terméket (médialejátszót) értékesít, amelyre e személy olyan weboldalakra mutató hiperlinkeket tartalmazó kiegészítőket telepített, amelyeken szerzői jogi védelem alatt álló műveket, például filmeket, sorozatokat és élő adásokat tettek közvetlenül hozzáférhetővé a jogosultak engedélye nélkül?

    Jelentőséggel bír ezzel összefüggésben, hogy

a szerzői jogi védelem alatt álló műveket korábban egyáltalán nem, vagy kizárólag előfizetés keretében hozták-e nyilvánosságra az interneten a jogosultak engedélyével?

az olyan weboldalakra mutató hiperlinkeket tartalmazó kiegészítők, amelyeken a jogosultak engedélye nélkül tettek közvetlenül hozzáférhetővé szerzői jogi védelem alatt álló műveket, szabadon hozzáférhetők-e, és maguk a felhasználók is telepíthetik-e azokat a médialejátszóra?

a weboldalak és ezzel az azokon – a jogosultak engedélye nélkül – hozzáférhetővé tett szerzői jogi védelem alatt álló művek a nyilvánosság által a médialejátszó nélkül is letölthetők-e?Úgy kell-e értelmezni a szerzői jogi irányelv (2001/29/EK irányelv) 5. cikkét, hogy nem az e rendelkezés (1) bekezdésének b) pontja [eredeti 19. o.] értelmében vett „jogszerű felhasználásról” van szó akkor, ha valamely végfelhasználó időleges másolatot készít valamely szerzői jogi védelem alatt álló mű harmadik fél olyan weboldaláról történő valós idejű átvitele [„streaming”] mellett, amelyen ezt a szerzői jogi védelem alatt álló művet a jogosult(ak) engedélye nélkül kínálják?Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén

:

A végfelhasználó által valamely szerzői jogi védelem alatt álló mű olyan weboldalról történő valós idejű átvitele mellett készített időleges másolat, amelyen ezt a szerzői jogi védelem alatt álló művet a jogosult(ak) engedélye nélkül kínálják, ebben az esetben kiállja-e a szerzői jogi irányelv (2001/29/EK irányelv) 5. cikkének (5) bekezdése szerinti „háromlépcsős teszt” próbáját?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáró

l szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).