Language of document :

2015 m. spalio 5 d. Rechtbank Midden-Nederland (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Brein / Jack Frederik Wullems, veikiantis ir „Filmspeler“ vardu

(Byla C-527/15)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Midden-Nederland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Stichting Brein

Atsakovas: Jack Frederik Wullems, veikiantis ir „Filmspeler“ vardu

Prejudiciniai klausimai

Ar Autorių teisių direktyvos1 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad „viešas paskelbimas“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, yra tuomet, kai asmuo parduoda produktą (multimedijos grotuvą), kuriame įdiegė priedus su hipernuorodomis į interneto svetaines, kuriose autorių teisių saugomi kūriniai, pavyzdžiui, filmai, serialai ir tiesioginės laidos buvo padaryti tiesiogiai prieinamais neturint teisių turėtojų sutikimo?

Ar šiuo atveju yra skirtumas, jei:

autorių teisių saugomi kūriniai prieš tai apskritai dar nebuvo paskelbti arba su teisių turėtojų sutikimu internete buvo paskelbti tik abonentams?

priedai su hipernuorodomis į interneto svetaines, kuriose be teisių turėtojų sutikimo autorių teisių saugomi kūriniai padaryti viešai prieinamais, internete laisvai prieinami, o naudotojai multimedijos grotuve juos gali įdiegti ir patys?

visuomenė gali prieiti prie interneto svetainių, taigi ir prie – be teisių turėtojų sutikimo – padarytų viešai prieinamais autorių teisių saugomų kūrinių ir be multimedijos grotuvo?

Ar Autorių teisių direktyvos (Direktyva 2001/29/EB) 5 straipsnį reikia aiškinti taip, kad „teisėto naudojimo“, kaip jis suprantamas pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, nėra, kai galutinis naudotojas, siųsdamas srautu autorių teisių saugomą kūrinį iš trečiojo asmens interneto svetainės, kurioje šis autorių teisių saugomas kūrinys siūlomas neturint teisių turėtojo(-ų) sutikimo, padaro laikiną kopiją?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas: Ar tokiu atveju laikinos kopijos, kurią padaro galutinis naudotojas, siųsdamas srautu autorių teisių saugomą kūrinį iš interneto svetainės, kurioje šis autorių teisių saugomas kūrinys siūlomas neturint teisių turėtojo(-ų) sutikimo, padarymas išlaiko „trijų pakopų patikrinimą“, numatytą Autorių teisių direktyvos (Direktyva 2001/29/EB) 5 straipsnio 5 dalyje?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).