Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Midden-Nederland (Nizozemska) 5. oktobra 2015 – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, ki uporablja tudi ime Filmspeler

(Zadeva C-527/15)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Midden-Nederland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stichting Brein

Tožena stranka: Jack Frederik Wullems, ki uporablja tudi ime Filmspeler

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3(1) Direktive o avtorski pravici1 razlagati tako, da gre za „priobčitev javnosti“ v smislu te določbe, če neka oseba prodaja izdelek (medijski predvajalnik), na katerega je ta oseba namestila programske dodatke, ki vsebujejo hiperpovezave na spletna mesta, na katerih so bila brez privoljenja imetnikov pravic neposredno dana na voljo javnosti avtorskopravno varovana dela, na primer filmi, serije in oddaje (v živo)?

2.    Ali v zvezi s tem na odgovor vpliva,

– če avtorskopravno varovana dela pred tem sploh še niso bila objavljena na spletu ali pa so bila tam objavljena izključno prek naročniškega razmerja s privoljenjem imetnikov pravic?

– če so programski dodatki, ki vsebujejo hiperpovezave na spletna mesta, na katerih so bila brez privoljenja imetnikov pravic neposredno dana na voljo javnosti avtorskopravno varovana dela, prosto dostopni in jih lahko uporabniki tudi sami namestijo na medijski predvajalnik?

– če lahko javnost do spletnih mest in s tem do avtorskopravno varovanih del, ki so bila tam – brez privoljenja imetnikov pravic – dana na voljo javnosti, dostopa tudi brez medijskega predvajalnika?3.     Ali je treba člen 5 Direktive o avtorski pravici (Direktiva 2001/29/ES) razlagati tako, da ne gre za „zakonito uporabo“ v smislu odstavka 1, točka (b), te določbe, če končni uporabnik pri pretočnem predvajanju avtorskopravno varovanega dela s spletnega mesta tretje osebe, na katerem se to avtorskopravno varovano delo ponuja brez privoljenja imetnika pravice oziroma imetnikov pravic, naredi začasno kopijo?4.     Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali izdelava začasne kopije, ki jo končni uporabnik na

redi pri pretočnem predvajanju avtorskopravno varovanega dela s spletnega mesta, na katerem se to avtorskopravno varovano delo ponuja brez privoljenja imetnika pravice oziroma imetnikov pravic, v tem primeru vzdrži „tristopenjski test“ v smislu člena 5(5) Direktive o avtorski pravici (Direktiva 2001/29/ES)?

____________

1     Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidi

kov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).