Language of document : ECLI:EU:C:2017:300

Kohtuasi C527/15

Stichting Brein

versus

Jack Frederik Wullems

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Midden-Nederland)

Eelotsusetaotlus – Intellektuaal‑ ja tööstusomand – Direktiiv 2001/29/EÜ – Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine – Artikli 3 lõige 1 – Üldsusele edastamine – Mõiste – Meediamängija müük – Lisad (add-ons) – Teoste avaldamine õiguste omajate loata – Ligipääs voogedastuse (streaming) veebisaitidele – Artikli 5 lõiked 1 ja 5 – Reprodutseerimisõigus – Erandid ja piirangud – Seaduspärane kasutamine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (teine koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29 – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Üldsusele edastamine – Mõiste – Niisuguse meediamängija müük, millesse on installeeritud veebis kättesaadavad lisad, mis suunavad autoriõigusega kaitstud, ent vastava õiguse omaja nõusolekuta avaldatud teostele suunavad linke – Hõlmamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29, artikli 3 lõige 1)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29 – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Reprodutseerimisõigus – Ajutise reprodutseerimise toimingud – Mõiste – Ajutise reprodutseerimise toimingud autoriõiguse omaja loata kolmanda isiku veebisaidil pakutava ja autoriõigusega kaitstud teose voogedastuses, niisugusel meediamängijal, millesse on installeeritud veebis kättesaadavad ja linke sisaldavad lisad – Väljajätmine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29, artikli 5 lõiked 1 ja 5)

1.      Mõistet „üldsusele edastamine“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõike 1 mõttes tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab niisuguse meediamängija müüki, nagu on põhikohtuasjas kõne all, millesse on eelnevalt installeeritud veebis kättesaadavad lisad, mis sisaldavad hüperlinke, mis suunavad veebisaitidele, mida üldsusel on võimalik vabalt külastada ja kus autoriõigusega kaitstud teosed on tehtud üldsusele kättesaadavaks ilma autoriõiguse omajate loata.

(vt punkt 53 ja resolutsiooni punkt 1)

2.      Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõigetes 1 ja 5 sätestatut tuleb tõlgendada nii, et ajutise reprodutseerimise toimingud autoriõiguse omaja loata kolmanda isiku veebisaidil pakutava ja autoriõigusega kaitstud teose voogedastuses niisugusel meediamängijal, nagu on kõne all põhikohtuasjas, ei vasta nimetatud sätetes ette nähtud tingimustele.

(vt punkt 72 ja resolutsiooni punkt 2)