Language of document : ECLI:EU:C:2017:300

Cauza C527/15

Stichting Brein

împotriva

Jack Frederik Wullems

(cerere de decizie preliminarăformulată de Rechtbank Midden‑Nederland)

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală și industrială – Directiva 2001/29/CE – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe – Articolul 3 alineatul (1) – Comunicare publică – Noțiune – Vânzare a unui player multimedia – Programe de completare («add ons») – Publicare de opere fără autorizarea titularului – Acces la site‑uri internet cu difuzare în flux continuu («streaming») – Articolul 5 alineatele (1) și (5) – Dreptul de reproducere – Excepții și limitări – Utilizare licită”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 aprilie 2017

1.        Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29 – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Comunicare publică – Noțiune – Vânzare a unui player multimedia prevăzut cu programe de completare preinstalate, disponibile pe internet, ce conțin hiperlinkuri care trimit la opere protejate de dreptul de autor publicate fără autorizarea titularului dreptului – Includere

[Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 3 alin. (1)]

2.        Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29 – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Dreptul de reproducere – Acte provizorii de reproducere – Noțiune – Acte de reproducere temporară, pe un player multimedia prevăzut cu programe de completare preinstalate, disponibile pe internet, ce conțin hiperlinkuri, a unei opere protejate de dreptul de autor, obținută prin difuzare în flux continuu de pe un site internet aparținând unei părți terțe care propune această operă fără autorizarea titularului dreptului de autor – Excludere

[Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 5 alin. (1) și (5)]

1.      Noțiunea „comunicare publică”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, trebuie interpretată în sensul că acoperă vânzarea unui player multimedia precum cel în discuție în litigiul principal, pe care au fost preinstalate programe de completare, disponibile pe internet, ce conțin hiperlinkuri care trimit la site‑uri internet liber accesibile publicului pe care au fost puse la dispoziția publicului opere protejate de dreptul de autor fără autorizarea titularilor acestui drept.

(a se vedea punctul 53 și dispozitiv 1)

2.      Dispozițiile articolului 5 alineatele (1) și (5) din Directiva 2001/29 trebuie interpretate în sensul că actele de reproducere temporară pe un player multimedia precum cel în discuție în litigiul principal a unei opere protejate de dreptul de autor obținute prin difuzare în flux continuu de pe un site internet ce aparține unui terț care propune această operă fără autorizarea titularului dreptului de autor nu îndeplinesc condițiile prevăzute în dispozițiile respective.

(a se vedea punctul 72 și dispozitiv 2)