Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Midden-Nederland - Nizozemsko) – Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems, který se účastní řízení pod jménem Filmspeler

(Věc C-527/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Směrnice 2001/29/ES – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Prodej multimediálního přehrávače – Doplňky (‚add-ons‘) – Zveřejnění děl bez svolení nositele autorského práva – Přístup k internetovým stránkám využívajícím kontinuální přenos audiovizuálního materiálu (‚streamování‘) – Článek 5 odst. 1 a 5 – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Oprávněné užití“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Midden-Nederland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Stichting Brein

Žalovaný: Jack Frederik Wullems, který se účastní řízení pod jménem Filmspeler

Výrok

Pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje prodej takového multimediálního přehrávače, jako je přehrávač, o nějž se jedná ve věci v původním řízení, na kterém byly předem nainstalovány doplňky („add-ons“) dostupné na internetu, jež obsahují hypertextové odkazy na veřejnosti volně dostupné internetové stránky, na kterých byla díla chráněná autorským právem zpřístupněna veřejnosti bez svolení nositelů tohoto práva.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 5 směrnice 2001/29 musí být vykládána v tom smyslu, že dočasné úkony rozmnožení učiněné na takovém multimediálním přehrávači, jako je přehrávač dotčený ve věci v původním řízení, během kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu („streamování“) díla chráněného autorským právem z internetové stránky třetí strany, na níž je toto dílo nabízeno bez svolení nositele autorského práva, nesplňují podmínky uvedené v těchto ustanoveních.

____________

1 Úř. věst. C 27, 25. 1. 2016.