Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums (Rechtbank Midden-Nederland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, kas darbojas ar vārdu Filmspeler

(lieta C-527/15) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums – Direktīva 2001/29/EK – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana – 3. panta 1. punkts – Publiskošana – Jēdziens – Multivides atskaņotājs – Pievienojumprogrammas (add-ons) – Darbu publicēšana bez tiesību īpašnieka atļaujas – Piekļuve straumēšanas (streaming) interneta vietnēm – 5. panta 1. un 5. punkts – Reproducēšanas tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi – Likumīga izmantošana

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Midden-Nederland

Pamatlietas puses

Prasītājs: Stichting Brein

Atbildētājs: Jack Frederik Wullems, kas darbojas ar vārdu “Filmspeler”

Rezolutīvā daļa:

“Izziņošanas [sabiedrībai]” jēdziens Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz tāda multivides atskaņotāja tirdzniecību, par kādu ir pamatlieta, kurā ir iepriekš instalētas internetā pieejamas pievienojumprogrammas, kas ietver hipersaites uz sabiedrībai brīvi pieejamām interneta vietnēm, kurās ir padarīti pieejami ar autortiesībām aizsargāti darbi bez šo tiesību īpašnieku atļaujas;

Direktīvas 2001/29 5. panta 1. un 5. punkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka ar autortiesībām aizsargāta darba, kas iegūts, straumējot trešajām personām, kas piedāvā šo darbu bez autortiesību īpašnieka atļaujas, piederošā interneta vietnē, pagaidu reproducēšana tādā multivides atskaņotājā, par kādu ir pamatlieta, neatbilst šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

____________

1     OV C 27, 25.1.2016.