Language of document :

Žaloba podaná dne 9. července 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-72/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise ohledně vrácení části odměny za práci žalobkyně, dříve dočasné zaměstnankyně v platové třídě A4 (AD12), poté úřednice v platové třídě AD6 podle článku 85 služebního řádu.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 20. prosince 2011 o vymáhání částky 172 236,42 eur podle článku 85 služebního řádu;

podpůrně uložit Komisi zaplacení náhrady škody žalobkyni ve výši 172 236,42 eur, anebo podpůrněji částek neoprávněně vyplacených do dne, kdy byla zjištěna ale neopravena nesrovnalost, anebo ještě podpůrněji pouze ve výši částek vyplacených bez právního důvodu do listopadu 2010, okamžiku opravy jejího násobícího faktoru;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.