Language of document :

9. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-72/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb alusetult hagejale, varem palgaastme A4 (AD12) ajutisele töötajale, hiljem palgaastme AD6 ametnikule, makstud töötasu sissenõudmist personalieeskirjade artikli 85 alusel.

Hageja nõuded

Tühistada 20. detsembri 2011. aasta otsus nõuda sisse 172 236,42 euro suurune summa personalieeskirjade artikli 85 alusel;

teise võimalusena mõista komisjonilt hageja kasuks välja 172 236,42 eurot või kolmanda võimalusena alusetult makstud summad, kuni rikkumise tuvastamise, kuid mitte heastamise päevani, või neljanda võimalusena alusetult makstud summad kuni 2010. aasta novembrini, mis on ainult tema korrutusteguri korrigeerimise kuupäev;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.