Language of document :

Acțiune introdusă la 9 iulie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-72/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei având ca obiect restituirea unei sume din remunerația reclamantului, fost agent temporar cu gradul A4 (AD 12), ulterior funcționar cu gradul AD 6, în temeiul articolului 85 din statut

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 20 decembrie 2012 având ca obiect restituirea unei sume de 172 236,42 euro în temeiul articolului 85 din statut;

în subsidiar, obligarea Comisiei să plătească despăgubiri reclamantului până la concurența sumei de 172 236,42 euro sau, cu titlu încă mai subsidiar, până la concurența sumelor plătite fără a fi datorate până în ziua în care neregularitatea a fost constatată, dar nu a fost corectată sau, ca ultim subsidiar, până la concurența sumelor plătite fără a fi datorate până în luna noiembrie a anului 2010, dată la care a fost corectat numai factorul său de multiplicare;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.