Language of document :

Tožba, vložena 9. julija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-72/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije o zahtevi za vrnitev zneska plače tožeče stranke, ki je bila prej začasni uslužbenec v nazivu A4 (AD12), nato pa uradnik v nazivu AD6, na podlagi člena 85 Kadrovskih predpisov.

Predlogi tožeče stranke

Sklep z dne 20. decembra 2012, da se na podlagi člena 85 Kadrovskih predpisov zahteva vrnitev zneska 172.236,42 EUR, naj se razglasi za ničen;

podredno, Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki povrne škodo v vrednosti 172.236,42 EUR, ali podpodredno, v vrednosti zneskov, ki so bili neupravičeno izplačani do dneva, ko je bila nepravilnost odkrita, vendar ni bila odpravljena, ali še bolj podredno, v vrednosti zneskov, ki so bili neupravičeno izplačani do novembra 2010, ko je bil popravljen samo njen množitelj;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.