Language of document :

Kanne 20.7.2012 – ZZ ja ZZ v. komissio

(Asia F-75/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jolla vaaditaan ennen Euroopan komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa koskevien päätösten kumoamista sekä tarpeellisilta osin kantajien tekemien valitusten hylkäävien päätösten kumoamista

Vaatimukset

Kantajien ennen Euroopan komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa koskevat päätökset on kumottava;

on kumottava tarpeellisilta osin päätökset hylätä kantajien vaatimukset yleisten täytäntöönpanosäännösten ja kartuntaprosenttien soveltamisesta sellaisena kuin ne olivat voimassa heidän eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevien hakemusten tekemisen ajankohtana;

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.