Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 20. jūlijā – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-75/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus par aprēķinu pensijas tiesībām, kas bija uzkrātas pirms stāšanās darbā Eiropas Komisijā un tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt lēmumus noraidīt prasītāju iesniegtās sūdzības

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus par aprēķinu viņu pensijas tiesībām, kas bija uzkrātas pirms stāšanās amatā Eiropas Komisijā;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt lēmumus noraidīt prasītāju iesniegtās sūdzības par vispārējās izpildes normas un aktuāro likmju piemērošanu, kas bija spēkā lūguma pārskaitīt viņu pensijas tiesības iesniegšanas brīdī;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.