Language of document :

Beroep ingesteld op 20 juli 2012 – ZZ en ZZ/ Commissie

(Zaak F-75/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten tot berekening van de extra pensioenrechten die vóór de indiensttreding bij de Europese Commissie zijn verworven en, voor zover nodig, van de besluiten tot afwijzing van de klachten die de verzoekende partijen hebben ingediend

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten tot berekening van de extra pensioenrechten die zij vóór hun indiensttreding bij de Europese Commissie hebben verworven;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van hun klachten strekkende tot toepassing van de AUB en van de actuariële tarieven die op het moment van hun verzoek om overdracht van pensioenrechten van kracht waren;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.