Language of document :

Kanne 5.7.2012 – BZ v. EKP

(Asia F-71/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BZ (edustajat: asianajaja N. Lhöest)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen EKP:n päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus hänen sairautensa toteamisesta ammattitaudiksi

Vaatimukset

On kumottava EKP:n 25.4.2012 päivätty päätös hylätä kantajan 28.6.2011 esittämät vaatimukset ja tutkittava uudelleen 24.10.2011 ja 20.2.2012 päivätyt kirjeet;

tämän seurauksena on hyväksyttävä kantajan vaatimukset ja tutkittava uudelleen kyseiset kirjeet; erityisesti on suoritettava asianmukainen tutkinta ja laadittava asianmukainen kertomus, jossa luetellaan kaikki kantajan työoloihin liittyvät seikat, jotka ovat hyödyllisiä lääkärinlausunnon laatimiseksi;

EKP on velvoitettava antamaan kantajalle tiedoksi kaikki henkilöstöhallinnon keräämät ja tallentamat tiedot, jotka koskevat hänen terveydentilaansa ja lääketieteellisiä toimenpiteitä mukaan lukien kaikki tähän mennessä kerätyt tiedot (mukaan lukien vastaus kyselylomakkeeseen muodossa, jossa virkamiehen henkilöllisyyttä ei ole salattu, sekä muut kerätyt tiedot (mm. henkilöstöhallinnon järjestämistä haastatteluista tehdyt muistiinpanot, jotka on toimitettava muodossa, jossa virkamiehen henkilöllisyyttä ei ole salattu) sekä vastaisuudessa kerättävät tiedot, joita voidaan kerätä uudessa menettelyssä. Mikäli näihin tietoihin sisältyy terveydentilaa koskevia tietoja, tiedot voidaan lähettää kantajan lääkärille);

EKP on velvoitettava maksamaan kantajalle 50 000 euron määrä menettelyn kohtuuttoman pitkittymisen vuoksi;

EKP on velvoitettava maksamaan kantajalle 5 000 euron määrä korvauksena oikeudenkäyntikuluista ja sääntöjenvastaisten lääketieteellisten menettelyjen käsittelystä;

EKP on velvoitettava maksamaan kantajalle 50 000 euron määrä korvauksena aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut sääntöjenvastaisuuksista ja siitä tarpeettomasta lisätaakasta, joka liittyy ammattitaudiksi toteamista koskevaan menettelyyn ja työkyvyttömyyttä koskevaan menettelyyn;

EKP on velvoitettava maksamaan 25 000 euron määrä yrityksestä loukata kantajan mainetta ja kunniaa sekä yrityksestä päättää tämän työsuhde sääntöjenvastaisesti;

EKP on velvoitettava maksamaan kantajalle tämän täyden palkan ja työkyvyttömyyskorvauksen välinen erotus tammikuusta 2009 lähtien;

EKP on velvoitettava maksamaan kantajalle 100 000 euron määrä uramahdollisuuksien menetyksestä;

EKP on velvoitettava maksamaan menetetystä palkannoususta johtuva menetys seitsemän palkkaluokan nousun (3,5 prosenttia) mukaan kultakin vuodelta vuodesta 2009 lähtien;

EKP on velvoitettava korvaamaan täysimääräisesti kantajan sairaudesta johtuvat sairauskulut vuodesta 2006 lähtien;

EKP on velvoitettava maksamaan kantajalle viivästyskorkoa hänelle maksettavaksi tulevasta määrästä 8 prosentin korkokannan mukaan

EKP on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.